Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

CreativiteitCreativiteit, humor, kunst, psychotherapie ... het verband tussen deze onderwerpen is misschien niet meteen duidelijk maar wel zeer reëel.


Iedereen kan natuurlijk denken. Maar iedereen kan beter en creatiever leren denken. Dat wil niet zeggen dat iedereen altijd tot topprestaties zal komen, maar wel dat iedereen de talenten die hij heeft, beter kan leren gebruiken. Creatief denken is een vaardigheid die aangeleerd en geoefend kan worden. Mensen die niet creatief zijn, zijn niet saai of dom, maar hebben alleen maar niet geleerd hoe ze hun hersens beter kunnen gebruiken!


Al te vaak denken mensen dat creatief denken een gave is, iets dat op "begenadigde" momenten gebeurt, een "inspiratie" die zoals de muze moet "komen" en waarop alleen maar gewacht kan worden, zo zij al ooit komt...  Creatief zijn is gewoon leren onze hersens effectiever te gebruiken! Creatief denken leidt tot een creatieve levensstijl die nuttig kan zijn in het dagelijkse leven, op het werk, bij het omgaan met personeel, voor het oplossen van conflicten, bij relatiemoeilijkheden en voor het nastreven van persoonlijk geluk.


In deze lezing wordt gepoogd dit alles enigszins bevattelijk en overzichtelijk voor te stellen, en vooral er de praktische implicaties van aan te geven.  


Terug naar het agenda