cid:image001.jpg@01CE467D.7181A060

 

 

Een dag vol inspiratie. Een initiatief van de vzw Academie voor Levenskunst

 

 

 

2017: 11e Dag van het Geluk

 

zaterdag 15 april 2017, Promotiezaal KU-Leuven

 

 

 

 

 

 

De Academie voor Levenskunst organiseert dit jaar
voor de 11e maal de Dag van het Geluk!

In het maatschappelijke debat over levenskunst en geluk heeft de Academie altijd een bescheiden maar eigenzinnige stem laten horen. In de loop van de jaren zijn onze ideeën over geluk en levenskunst uiteraard geëvolueerd en hebben vastere vorm aangenomen, niet in de richting van snelle ‘gelukstips’, gemakkelijke wijsheden of pseudospirituele vluchtwegen, maar in die van een goed doordachte levenshouding. Nadenken  en zich verwonderen over het leven is inderdaad een nooit eindigende bezigheid.

Vanuit de visie dat levenskunst en geluk niet alleen individueel maar ook maatschappelijk van buitengewoon belang zijn, konden we ons voor deze Dag van het Geluk geen beter thema indenken dan de vraag of geluk in deze tijden van angst, verwarring en onzekerheid nog wel een toekomst heeft.

 

 

Programma 2017

 

 

 

Ochtendprogramma

 

 

 

 

 

 

09.30

Onthaal met koffie, thee en gebak

 

 

10.00

Dr. Gerbert Bakx: ’Heeft geluk nog toekomst in tijden van verwarring en onzekerheid?’

 

Dr. Gerbert Bakx is arts, filosoof en psychotherapeut.

Het leven vraagt ons niet of we klaar zijn voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Het leven doet zich voor. Het ondervraagt ons en nodigt ons uit om hier en nu, niet dankzij maar ondanks de omstandigheden, een waardevol en gelukkig leven te leiden.

Het komt erop aan volwassen vaardigheden te ontwikkelen en op die manier ook een volgende generatie te inspireren.

Volwassenheid vereist dat we onze  kinderlijke mythen, angsten en frustraties onderzoeken en overstijgen zodat we bewust kunnen leven volgens de rede, geïnspireerd door liefde en mededogen. 

11.45

1002280_552121008185961_1989535757_n

Muzikaal intermezzo met het Duo Sarah Kapustin en Roeland Jagers
Händel/Halvorsen - Sarabande voor viool en altviool
Stravinsky - Elegie voor altviool solo
Bach - uit de sonate voor viool solo in C groot BWV 1005: largo & allegro assai
Mozart - Duo in Bes groot KV 424

 

12.30

Broodjeslunch

 

 

 

Doorlopende boekenstand waar auteurs u te woord staan en hun boeken signeren.

 

 

 

Namiddagprogramma

 

 

 

13.00

Onthaal namiddagprogramma

 

 

 

13.30

Prof. Dr. Antoon Vandevelde: “Geluksbeleving in de moderne wereld”

 

vandevelde

Prof. Dr. Antoon Vandevelde  is filosoof en econoom. Hij was decaan en is thans gewoon hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij publiceerde talrijke artikels over economie en ethiek en is mede-auteur van Economie, Macht en Gerechtigheid (Pelckmans, 1989)

Prof. Vandevelde zal vanuit een brede filosofische en ethische bril belangrijke inzichten aanreiken om ondanks de omstandigheden tot een gelukkig leven te komen.

“Angst houdt ons in zijn greep en vreet aan de ziel van onze maatschappij. Ze verlamt en leidt tot een klaag- en zaagcultuur op een ogenblik dat er voor jong en oud meer kansen dan ooit worden gecreëerd. Tijd om (onze kijk op) het leven en de vooruitgang te veranderen. Misschien liggen onze uitdagingen niet langer in eerste instantie op materieel vlak.”

 

 

 

 

 

 

14.20

Cathérine Ongenae: “De levenskunst van een antropologe”

 

 

 

 

16174926_10210516712647385_9120787659266840258_n

Cathérine Ongenae is antropologe en cultuurwetenschapster. Zij leidt een rijkgevulde journalistieke carrière met talrijke artikels en publicaties in diverse media. Zij is bijzonder geïnteresseerd in genderproblemen en is mede-auteur van het boek Seksisme. Nee, wij overdrijven niet (Polis, 2015).

In een pakkende uiteenzetting en getuigenis distilleert ze een aantal ‘levenslessen’ en verwoordt inzichten die haar stimuleerden en andere die ze bewust negeerde. Alles maakt deel uit van de persoonlijkheid die ze nu geworden is.

Dat komt tot uiting in haar scherpe blik voor sociale normen en hoe die ons gedrag beïnvloeden. In welke mate worden vrouwen en mannen gevormd door hun cultuur en hun natuur?

 

 

 

 

 

 

15.00

Pauze

15.45

Prof. Dr. Alexander Roose: “Montaigne, een filosoof op zoek naar geluk”

 

JL-AlexanderRoose-19_web

Prof. Dr. Alexander Roose is filoloog en filosoof. Hij doceerde aan de universiteit van Cambridge en is thans docent Franse literatuur aan de UGent. Hij publiceerde La Curiosité de Montaigne (Parijs, 2015) en is mede-editor van Great Books, Houden van beroemde boeken (Academia Press, 2016). Voor Koen De Sutter schreef hij de succesvolle theatermonoloog Montaigne.

In zijn recente boek De Vrolijke Wijsheid (Polis, 2016) presenteert hij Michel de Montaignes zoektocht naar het goede leven die ook voor de hedendaagse mens een bron van inspiratie blijft. Ook Montaigne leefde immers in een tijd van onrust en instabiliteit. Toch wilde Montaigne moedig en waarachtig leven, en dat vanuit de eigen geesteskracht.

 

 

 

 

 

 

16.30

Oscar van den Boogaard: “Optimisme voor deze tijd?”

 

 

 

 

fotoxx

Oscar van den Boogaard is auteur van talloze romans en toneelstukken die voor grote literaire prijzen genomineerd en internationaal geprezen werden. Tot zijn bekendste romans behoren De Heerljjkheid van Julia, Liefdesdood en Het verticale strand. Hij publiceert wekelijks een column in De Standaard. Hij is thans artistiek directeur van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Gent. Op vraag van filosofiehuis ‘Het zoekend hert’ schreef Oscar van den Boogaard: 'Bekentenissen van een optimist', een beklijvend essay over schuld en onschuld dat hij schreef in het jaar van het overlijden van zijn vader. Van den Boogaard gaat vragend op zoek naar een nieuwe optimistische levenshouding die als een kompas richting kan geven in de huidige laatmoderne wereld.

 

 

 

 

 

 

17.00

Panelgesprek tussen sprekers en publiek

Gepresenteerd en gemodereerd door psychologe en psychotherapeute Saskia Blyau

 

 

 

 

 

 

17.30

Poëtische bijdrage door Mia Jansen

 

 

 

 

http://gerbert.webplus.net/mia%20jansen%20meesterschap_bestanden/image001.jpg

Poëtisch-levenskunstig intermezzo

Met muzikale omkadering door het duo Wim Colemont

 

 

 

 

 

 

17.55

Slotbeschouwing door Prof. Dr. Piet Nijs, erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst

 

 

 

cid:image012.jpg@01CE467D.7181A060

Prof. Dr. Em. Piet Nijs is psychiater, seksuoloog, filosoof en levens­kunstenaar.

Hij was als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven en publiceerde talrijke succesrijke boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk, gezin, seksualiteit en psychosomatiek, waarin hij als levens­kunstenaar op zoek gaat naar de authentieke bronnen van het geluk.

Hij is erevoorzitter van de Academie voor Levenskunst.

 

 

 

 

18.15

Uitgebreide receptie met drankjes en hapjes

 

 

 

20.00

Einde van de Dag van het Geluk 2017

 

Tijdens de gehele dag is er een doorlopende boekenstand
waar auteurs u te woord zullen staan en hun boeken kunnen signeren.

 

 

 

 

 

Praktisch

 

Inschrijven: via het inschrijfformulier

 

Locatie: Promotiezaal van de KU Leuven

Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

 

Parking: er is (beperkte) parkeermogelijkheid in de parking onder de Aula Pieter De Somer,
Deberiotstraat 24, 3000 Leuven (zijstraat van de Naamsestraat), evenals in de parking
van het iets hoger gelegen Heilig-Hartziekenhuis, Naamsestraat 105, 3000 Leuven.

 

 

            Deelname:

 

 

Ochtend

€ 40

 

Middag

€ 45

 

Ochtend + middag

€ 75

 

 

 

te voldoen door storting op rekening
 BE80 7350 2734 3577    (BIC: KREDBEBB)
van de vzw Academie voor Levenskunst
met vermelding van het dagdeel waarvoor u inschrijft

 

De Academie voor Levenskunst is een non-profit organisatie zonder enig
winstoogmerk en zonder enige structurele subsidie.

 De Dag van het Geluk wordt georganiseerd ten voordele van
het Zuster Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten.

Al onze medewerkers zijn volkomen onbezoldigd (mede omdat ze onbetaalbaar zijn)
 en ook de sprekers en de muzikanten verlenen hun medewerking vrijwel belangeloos.
De werking van de Academie wordt gesteund door enkele sponsors en donateurs (zie hieronder).

Daardoor hebben wij elk jaar de inkomsten van deze dag  (ca 3.500 euro)
aan het Zuster Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten kunnen schenken.cid:image014.jpg@01CE467D.7181A060cid:image015.jpg@01CE467D.7181A060

 

 

 

 

 

De vzw Academie voor Levenskunst is volkomen onafhankelijk en vrij van enige binding
aan politieke, religieuze, filosofische, financiële of andere belangen.

 

De Academie voor Levenskunst wordt gesteund door:

cid:image032.gif@01CE467D.7181A060

cid:image020.jpg@01CE467D.7181A060

 

 

 

 

 

 

cid:image029.jpg@01CE467D.7181A060

cid:image031.jpg@01CE467D.7181A060

cid:image032.jpg@01D18F1F.DA92B1A0

cid:image017.jpg@01CE467D.7181A060

KHDRUKWERKEN

cid:image018.jpg@01CE467D.7181A060

cid:image026.jpg@01CE467D.7181A060

Bloemenatelier

cid:07C6069E-8931-4532-968F-BB70AF5B7610@telenet.be
 

 

De vzw Academie voor Levenskunst is volkomen onafhankelijk en vrij van enige binding
aan politieke, religieuze, filosofische, financiële of andere belangen.