Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

Intuïties en inzichten over emoties


Over emoties zijn er nog steeds heel wat mythen en misverstanden, zelfs bij professionele hulpverleners. Dat is op zich niet zo verwonderlijk. Emoties blijven immers merkwaardige en vaak mysterieus aandoende elementen van beleving waarover de mens zich van oudsher al vragen heeft gesteld.

In de oudheid werden emoties vaak aan de goden toegeschreven. Later werden ze eerder toegeschreven aan omstandigheden, aan het gedrag van anderen of aan ‘het lichaam’. Heden ten dage worden zij eerder in een evolutionaire logica beschouwd. Emoties zijn inderdaad een evolutionaire ontwikkeling waarmee levende wezens, met name dieren, uitstekend uitgerust waren om in een natuur vol gevaren en vijanden als soort te overleven. Deze evolutionaire en biologische achtergrond bepaalt nog steeds in grote mate onze intuïtieve beleving van emoties.

Voor de individuele gelukzoeker in de laatmoderne samenleving blijkt deze intuïtieve benadering van emoties evenwel vaak niet zo handig te zijn en niet zelden zelfs oorzaak te zijn van aanzienlijke problemen en zelfs lijden.

In deze lezing zullen hedendaagse inzichten aangereikt worden om als moderne mens met emoties te leren omgaan in een context van levenskunst en geluk.

Terug naar het agenda