Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

Over empowerment of resourcefulness


Vele mensen besteden meer tijd en aandacht aan het leren gebruiken van een keukenrobot of het voorbereiden van een vakantie van een week dan aan het leren besturen en gebruiken van hun brein.

Empowerment of resourcefulness gaat over het bekrachtigen van het eigen bestaan om het beste en het grootste in ons wakker te maken. Naast mindfulness (het leren sturen van de aandacht) en heartfulness (het leren sturen van de emoties) gaat resourcefulness over het leren sturen van de eigen ervaring in de richting van groei, veerkracht en welzijn.

Empowerment is het innerlijke leiderschap om mogelijkheden en krachten te mobiliseren (die er in werkelijkheid immers altijd al waren) met het doel het eigen leven te creëren en vorm te geven. Wijze mensen begrijpen hoezeer gedachten en overtuigingen het leven bepalen. Welslagen in het leven hangt dan ook veel minder af van de grootte van je hersenen dan van de grootte van je denken. Waartoe een mens in staat is, wordt immers in grote mate bepaald door wat hij gelooft dat hij aankan. Empowerment gaat dan ook meer over vaardigheden, vertrouwen, motivatie en veerkracht dan over machteloosheid, angst en kwetsbaarheid.

De vraag is: wie bestuurt de bus van je leven? Als je namelijk niet zelf het stuur in handen neemt , zullen anderen of de toevallig in het verleden opgestapte passagiers het in jouw plaats doen. Het volstaat echter niet het stuur in handen te nemen, het is ook belangrijk te weten waar je naar toe wil. Wie een duidelijke richting of visie voor ogen heeft, vindt immers altijd een manier om die te realiseren. Wie geen duidelijke richting heeft, vindt altijd genoeg excuses. Seneca zei: “Er is geen goede wind voor een schip dat niet weet waar het naar toe gaat.”

Gedachten zijn krachten. Spreken je gedachten de taal van onmogelijkheden (kwetsbaarheid, verlies, verdriet, stress, vechten, strijden, slachtoffer, wonden, kwetsuren, littekens…) of de taal van mogelijkheden (leren, groeien, ontwikkelen…)? Als je gelooft dat iets mogelijk is, zullen je hersenen je helpen een manier te vinden om dat te verwezenlijken. Als je gelooft dat iets onmogelijk is, zullen je hersenen je zeker helpen dat te bewijzen door excuses te verzinnen.

Terug naar het agenda