Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

Een bijzondere benadering...


Aan de hand van een concrete, onderzoekende methode en het aanreiken van praktische denkkaders willen we realistische leerervaringen uit het dagelijkse leven aanwenden om te oefenen in de houding van ‘ja’-zeggen als alternatief voor de gewoonte van ‘neen’-zeggen.


Er wordt een kader aangeboden om de verworven inzichten gezamenlijk te integreren door stil te staan bij de eigen ervaring aan de hand van essentiële ‘trage vragen’.


Na dit seminarie hebben zijn de deelnemers zich bewust van hun persoonlijke ‘aandachtige antwoorden’ als leidraad om elke dag opnieuw actief te kiezen voor levenskunst.


Gelukkiger leven  

Weekendseminar met Judith Coubergs, Bart De Meutter, Veerle Tibax, Lucas Verhaegen, Mia Jansen en Gerbert Bakx

van vrijdag 14/12 (18.00 u) tot zondag 16/12/2018 (17.00 u)

Oude Abdij Drongen

Drongenplein 26, 9031 Drongen

www.oudeabdij.be

Deelname

De delnameprijs bedraagt 300 euro voor de overnachtingen, de maaltijden, koffie en drankjes tijdens de pauzes en, uiteraard, de activiteiten.
Te storten op rek. nr. BE80 7350 2734 3577 met vermelding “Drongen december 2018”


Info en inschrijven:

Mia Jansen 0474 58 75 49 of miajansen@skynetbe