Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

Terug naar het agenda

Sinds 1 september moeten bedrijven helpen voorkomen dat hun werknemers met een burn-out te maken krijgen. Directies en bedrijfsleiders worden mee verantwoordelijkheid gesteld voor de mentale gezondheid van hun personeel en dat geldt ook voor het onderwijs. Zowel personeelsleden als directie hebben er immers belang bij om mentaal gezond te zijn.


De samenwerking tussen de Academie voor Levenskunst en het Instituut voor Aandacht en Mindfulness leidde tot een krachtige training die leraren de nodige vaardigheden wil aanreiken om een burn-out te vermijden. Het gaat dus om een preventieve benadering. Door stil te staan bij onze belangrijke opvoedkundige taak, kan men vermijden in deze frustrerende spiraal terecht te komen.


Leraren, die met een burn-out te maken krijgen, hebben vaak het idee dat ze niet meer opgewassen zijn tegen hun baan. Meer dan de hoeveelheid werk die hen boven het hoofd groeit, overheerst een sluimerende ontevredenheid en een knagende twijfel. Aanvankelijk belandt men in een klaagcultuur, gevolgd door ziek worden en afhaken. Vooral perfectionisten zijn kwetsbaar. Het is dan ook begrijpelijk dat de cijfers van ziekte en burn-out bij leraren in stijgende lijn gaan. De toenemende stress uit zich vaak in spanning, meer conflicten met de jongeren, faalangst en onzekerheid over de eigen kwaliteiten. Dat heeft dan op zijn beurt weer een invloed op de geestelijke gezondheid van jongeren, want volgens de laatste gegevens hebben 1 op 3 jongeren psychische problemen.


Vandaar dat de filosofische inzichten van Dr. Gerbert Bakx en de mindfulnessmethode van Dr. David Dewulf verwerkt werden in 2 modules van telkens 2 dagen. De hoofddoelstelling is: ‘Hoe blijf je in de huidige omstandigheden enthousiast en gedreven, kwalitatief en creatief onderwijs verstrekken?’


Deze training wil leraren van vandaag bewust maken en heel concreet ondersteunen om met voldoende professionaliteit, wijsheid en interne rust gepassioneerd les te geven. Elke leraar is immers mede verantwoordelijk voor de generatie van morgen.

Zij is geschikt voor iedereen met een passie voor het lesgeven en voor al wie eleganter wil kunnen omgaan met de uitdagingen van vandaag. De bedoeling is filosofische en wetenschappelijke inzichten te verwerven en aandachtsoefeningen aan te reiken die in de klaspraktijk bruikbaar zijn. Het komt erop aan om onverstoorbaar betrokken en toch gepassioneerd les te geven, om op een meer bewuste wijze om te gaan met de vaak onverwachte omstandigheden van de dag.

Voor deze training is geen voorafgaandelijke 8-wekentraining Mindfulness vereist.

De training ‘Mindfulness in het onderwijs’ - ‘Onverstoorbaar Vriendelijk Leiderschap’
vindt plaats in het


CC Romaanse Poort,
Brusselsestraat 63,
3000 LeuvenDe training bestaat uit 2 modules.

Module I is een tweedaagse training op woensdag 5 en vrijdag 14 november 2014, telkens van 09.45 uur tot 17.00 uur.

Module II is een verdiepende training op woensdag 25 februari en vrijdag 6 maart 2015, telkens van 09.45 uur tot 17.00 uur.Deelnameprijs per module: 225 €

In de prijs inbegrepen:
2 CD's + Werkmap “Jezelf accepteren” van Dr. David Dewulf en het boek “De Strategie van het geluk” van Dr. Gerbert Bakx,
evenals een wekelijkse ‘mindvolle gedachte’ gedurende 30 weken via mail verstuurd.Meer informatie:

http://aandacht.be/home/aanbod/i-am-voor-het-onderwijs

http://www.academievoorlevenskunst.be


Inschrijven via het instituut I AM:
http://aandacht.be/iam_event/i-am-voor-het-onderwijs


Inhoudelijke info:

Mia Jansen
miajansen@skynet.be
0474 58 75 49

Mindfulness in het onderwijs - Onverstoorbaar vriendelijk leiderschap

Zie de folder…