Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

Inleiding in NLP


NLP of Neuro-Liguïstisch Programmeren is een moderne mindtechnologie die bedoeld is om tot een leven met meer ‘resourcefulness’ (vaardigheid, vindingrijkheid, ‘empowerment’) te komen en het beste in ons wakker te maken. Helaas wordt deze krachtige technologie al te vaak als een soort gemakkelijke toolkit of trukendoos voorgesteld en is daardoor bij weldenkende intellectuelen in een ietwat minder gunstig daglicht komen te staan. Velen geloven immers dat ‘echt’ veranderen alleen maar het resultaat van een moeizaam en langdurig proces kan zijn. Het feit dat deze methode uit de Angelsaksische denkwereld afkomstig is, is daar overigens niet geheel vreemd aan.


Toch berust deze methodologie op degelijke psychologische en filosofische inzichten en is ze meer dan vele mensen beseffen deel gaan uitmaken van het hedendaagse denken over wat de mens is en tot wat hij mentaal en geestelijk al dan niet in staat is. NLP gaat dan ook niet over de objectieve werkelijkheid maar over de subjectieve ervaring ervan. Ervaringen zijn namelijk niet toevallig. Zij hebben een interne structuur die gewijzigd kan worden. NLP is dan ook een echte psycho-logie die, in tegenstelling tot een moderne trend, de echte psyche van de mens niet wegpsychologiseert met neurologische of neurofysiologische begrippen.


De vraag is: wie bestuurt de bus van je leven? Als je ze niet zelf bestuurt, zullen anderen of toevallig opgestapte passagiers het in jouw plaats doen. Wie een duidelijke richting of visie voor ogen heeft, vindt altijd een manier om die te realiseren. Wie geen duidelijke richting heeft, vindt altijd genoeg excuses. Seneca zei: “Er is geen goede wind voor een schip dat niet weet waar het naartoe gaat.”


De auteurs van de methode ontwikkelden hun inzichten op basis van een zorgvuldige observatie van een aantal van de beste en meest succesvolle therapeuten. NLP is dan ook bij uitstek een hedendaagse methode om gewoonten te herprogrammeren en tot betere communicatie, betere relaties, meer levenskwaliteit en meer levensgeluk te komen. Daardoor heeft NLP een plaats verworven in diverse therapeutische benaderingen en coachingpraktijken.


Deze lezing is uiteraard niet bedoeld als training of opleiding maar als een kennismaking en inleiding in het denken, de inzichten en de methodologie van NLP.

Terug naar het agenda