Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

Uw inschrijving is pas definitief na storting van het vereiste bedrag
op rekening nr. BE80 7350 2734 3577, BIC KREDBEBB
van de vzw Academie voor Levenskunst
met vermelding van het aantal personen waarvoor u inschrijft.


U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Vertrouwelijkheid: uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de inschrijving op de Dag van het Geluk. Zij worden in geen enkel geval aan derden doorgegeven
of op enigerlei wijze ter beschikking gesteld.

Bedankt voor uw aanmelding!

>> terug naar inschrijfformulier