Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

Relaties en de Kunst van het LiefhebbenIs liefde en liefhebben een kunst of een kunde? Kan de wetenschap ons iets leren over de liefde en zo ja, kan die wetenschap ons helpen om meer liefde in het leven te ervaren? Voor de meeste mensen is liefde en liefhebben immers synoniem met de meest concrete vorm van geluk die ze zich kunnen voorstellen. Verliefd zijn lijkt het mooiste dat er in het leven kan zijn. Het leven krijgt er een positieve stuwing door, het lijkt op elk ogenblik even prachtig en men wordt overspoeld door uiterst aangename gevoelens. De ervaring van blijheid en vreugde heeft een gunstige invloed op ons hele lichaam en op ons hele leven. Voor wie verliefd is, verdwijnt het idee van zinloosheid en doelloosheid dat de oorzaak is van zoveel ellende en lijden in het leven. Wie verliefd is vraagt niet naar de zin van het leven. Verliefd worden betekent niet dat je blind wordt of wegvlucht in een fantasie. Het betekent dat je wakker wordt en eindelijk de schoonheid om je heen ziet.

Toch gaat het verlangen om liefde te vinden en te beleven al te vaak gepaard met heel wat onwelzijn en lijden, niet in het minst omdat er zoveel hardnekkige mythen en fabeltjes over liefde de ronde doen. We leggen ons erbij neer dat als we “volwassen” worden, we ook meer “realistisch” worden. We staan “met onze voeten op de grond” en gaan gevoelens van teleurstelling en boosheid als “normaal” beschouwen. Daarmee geven we ook onze kostbaarste mogelijkheid op en kunnen ervaringen ontstaan als verveling, depressie, burn-out, negativisme, nihilisme en cynische verwaandheid. We beseffen niet dat er eigenlijk iets mis is omdat we niet meer verliefd zijn. De enige vraag zou moeten zijn: waarom zijn we niet de hele tijd verliefd? Hoe komt het dat we die kostbare ervaring niet meer hebben?


Deze lezingen kunnen bijdragen tot een duidelijker inzicht in wat liefde eigenlijk is en hoe men meer liefde in het leven kan brengen.  

Terug naar het agenda