Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

De Strategie van het Geluk - Deel I


Deze steeds weer herhaalde en toch voortdurend vernieuwde basisreeks over geluk en levenskunst mag zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen. Dat is ook begrijpelijk: gelukkig zijn wil toch iedereen? Inderdaad, en zolang het leven even meezit kán ook iedereen het. Maar gelukkig zijn als het leven niet meezit, als het leven ons niet toelacht, dat is toch wel heel iets anders…


In een tijd dat het geloof in een reddende religie zo goed als verdwenen is en dat ook de wetenschap blijkbaar steeds meer tegen haar eigen beperkingen aanloopt, is daartoe een krachtige persoonlijke visie nodig, een filosofische mindfulness en een uitgesproken esthetisch bewustzijn, waar in onze moderne verwen- en amusementscultuur maar zelden aandacht aan wordt besteed. Daardoor leren ook jongeren niet de nodige vaardigheden om de vele uitdagingen en verrassingen van het leven met wijsheid, elegantie en resourcefulness te onthalen als kansen om te leren en te groeien. De cijfers over levensmoeheid, depressie, burn-out, zelfmoord en andere vormen van wegvallen van de levenswil, evenals de cijfers over verslaving, eetstoornissen en het gebruik van geneesmiddelen, spreken voor zich.


In deze lezingenreeks wordt niet uitgegaan van het gedachtengoed van een bepaalde school of stroming maar zal aandacht worden besteed aan wat onder eigentijdse levenskunst kan worden verstaan, d.i. de kunst om het eigen leven te sturen en vorm te geven in de zin van een goed en gelukkig leven. Een gelukkig leven is immers heel iets anders dan een leven van plezier, consumptiegenot of maatschappelijk succes. De meeste vormen van existentieel onwelzijn zoals depressie, verslavingen en andere problematische gedragingen zijn dan ook niet zozeer van psychiatrische aard maar zijn hoofdzakelijk het gevolg van een gebrek aan levenskunst.


Er wordt dan ook gedacht in een logica van inspiratie en creatie en niet in de vaak nog gangbare logica van reparatie en herstel van trauma’s uit het verleden, het genezen van ziekten of het helen van vermeende wonden of littekens. Welzijn is immers meer dan de afwezigheid van onwelzijn, net zoals gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte en vrede meer dan de afwezigheid van oorlog.


Een synthese van westerse en oosterse psychologie en bewustzijnsfilosofie evenals de bijdrage van recentere inzichten van de moderne neurowetenschappen en de evolutionaire psychologie, lijken de beste benadering voor de hedendaagse mens om tot een bevrijdende bestaansethiek en een grotere mate van levenskunst te komen. Wetenschap alleen kan ons immers niet helpen om menselijke gedragsproblemen op te lossen aangezien de mens altijd een vrije keuze heeft en dus ontsnapt aan elke wetenschappelijke voorspelbaarheid. De mens kan niet begrepen worden met de logica van de dingen. Hij is dan ook geen louter causaal product van het verleden.


De Strategie van het Geluk is de kunst om voor geluk te kiezen, ook waar anderen alleen nog maar wanhoop en depressie kunnen zien. Mensen zijn immers niet zomaar ‘van nature’ bekwaam of onbekwaam tot geluk, zij zijn niet sterk of niet zwak, zij doen gewoon op elk ogenblik zo goed als zij kunnen op basis van aangeleerde denkpatronen en gewoonten, visies en strategieën die tot bekwaamheid of onbekwaamheid en tot sterkte of zwakte leiden.


De Strategie van het Geluk  is de kunst om meer van binnenuit te leven in plaats van geleefd te worden door omstandigheden of gedragingen van anderen. Het is een eigentijdse synthese van wetenschap, filosofie en spiritualiteit. Het gaat niet om magische technieken, mirakelremedies , (pseudo)spirituele vluchtwegen of tegeltjeswijsheden, maar om emanciperende, empowerende en inspirerende ideeën die duurzaam werken voor eenieder die beperkende overtuigingen en clichés wil laten varen en vernieuwende inzichten over de echt belangrijke onderwerpen van het leven, zoals lijden, kwetsbaarheid, veerkracht, liefde en geluk, gastvrij en kritisch wil ontvangen en onderzoeken en die zijn of haar inzichten over een meer volwassen levenskunst doordacht wil verfijnen, verdiepen of aanscherpen!


Een deelnemer zei het zo: “Eigenlijk zou je dit programma drie keer moeten volgen: één keer om je ertegen te verzetten, één keer om het toe te laten, en één keer om het te begrijpen.”


De Strategie van het Geluk is de kortste weg
naar een leven met meer levenskunst en geluk.

Terug naar het agenda

Uit de mail van een deelnemer:

“Met veel plezier ben ik de opnames van de lezingen  aan het herbeluisteren. Sommige diepzinnige gedachten komen maar na de tweede of derde keer beluisteren echt tot uiting. Het blijft telkens een ontdekking. Een waar genoegen in deze porcratische omgeving van zon, water, lekker eten en Franse terrasjes!”

Marc M.