Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

De Strategie van het Geluk - Deel I IElke vorm van levenskunst dient een antwoord te geven op twee belangrijke levensvragen: enerzijds, hoe omgaan met de diverse vormen van lijden? Anderzijds, hoe inhoud en richting te geven aan het leven op grond van eigen inzichten en waarden?


In Deel I van deze reeks werd specifiek aandacht besteed aan de eerste belangrijke vraag, met name het omgaan met diverse vormen van lijden en het creëren van de ervaring van geluk op basis van mindfulness (aandacht, bewustzijn, aanvaarding) en heartfulness (mededogen, ‘compassion’).


In Deel II wordt een meer algemene visie voorgesteld om met meer wijsheid en resourcefulness (vaardigheid, veerkracht, ‘empowerment’) met het leven om te gaan om er op grond van eigen inzichten en waarden meer inhoud en vorm  aan te geven en het beste en het grootste in ons wakker te maken. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan meer interactieve, communicatieve en sociale vaardigheden en perspectieven. De mens leeft immers nooit alleen en het is wenselijk  meer in synergie met de kracht, de inspiratie en de visie van anderen te leren leven in plaats van in afzondering, conflict en strijd.


Het uiteindelijke doel is bij te dragen tot een grotere humanisering van de wereld door te beginnen met een grotere humanisering van het eigen leven en van de eigen omwereld. Mensen, relaties, samenlevingen en de wereld kunnen immers alleen maar beter worden door er positieve energie aan toe te voegen in de vorm van wijsheid, mededogen en liefde, en niet door negatieve energie in de vorm van afwijzing, conflict, strijd en oorlog. Mensen zijn niet zomaar ‘van nature’ bekwaam of onbekwaam tot geluk, zij zijn niet sterk of niet zwak, zij doen gewoon op elk ogenblik zo goed als zij kunnen op basis van aangeboren en aangeleerde denkpatronen, visies en strategieën die tot bekwaamheid of onbekwaamheid en tot sterkte of tot zwakte leiden.


De Strategie van het Geluk is de kunst om meer van binnenuit te leven in plaats van geleefd te worden door omstandigheden of gedragingen van anderen. Geluk is immers meer dan de afwezigheid van ongeluk en meer dan een som van plezier en genoegdoeningen.


De Strategie van het Geluk is een filosofische en spirituele reisapotheek, een deskundigheidsverhogend welzijnspakket met een synthese van elementen uit het hedendaagse Westerse denken en de tijdloze wijsheid uit Oosterse en andere culturen, om de kleine en grote tragedies van het leven positiever en met meer lichtheid te benaderen. Het gaat niet om magische technieken, mirakelremedies of (pseudo)spirituele vluchtwegen, maar om inspirerende ideeën die duurzaam werken voor eenieder die beperkende overtuigingen wil laten varen en de moeite wil nemen met nieuwe ogen naar het leven te kijken. Het gaat om het aanreiken van bevrijdende en empowerende inzichten die de deur openen naar het creëren van nieuwe ervaringen.


De Strategie van het Geluk is een uitnodiging om tot een groter bewustzijn en een meer creatieve levensstijl te komen, een manier om van binnenuit te leven, volgens eigen waarden en inspiratie, in plaats van geleefd te worden door omstandigheden of gedragingen van anderen.

Het is de kortste weg naar een leven met meer levenskunst en geluk.

Terug naar het agenda