Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

Stress en Burn-out


Stress is één van de belangrijkste oorzaken van onwelzijn en van vele problemen en ziekten, niet alleen lichamelijk maar ook psychisch in de vorm van verslavingen, depressie, burn-out en zelfs zelfgekozen levensbeëindiging. Stress wordt niet alleen als buitengewoon onaangenaam ervaren maar heeft ook belangrijke persoonlijke, relationele, sociale en economische gevolgen. Stressbestendigheid, d.i. het kunnen omgaan met stress wordt dan ook steeds belangrijker. Een goed inzicht in het ontstaan, de aard en de dynamiek van stress is noodzakelijk om het leven met minder stress en met meer plezier aan te kunnen.


Burn-out wordt beschreven als “opgebrand” zijn: een plots verlies van energie en motivatie, een aanhoudende negatieve gemoedstoestand die verband houdt met het werk, die voorkomt bij ‘normale’ individuen en die gekenmerkt wordt door uitputting, een gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag op het werk. Vaak wordt daarbij het beeld van de lege batterij gebruikt. Doorgaans is er sprake van een onevenwicht tussen intenties en realiteit op het werk en in de meeste gevallen is er ook sprake van een relationeel probleem.


Flow wordt doorgaans beschreven als een toestand waarin alles als het ware vanzelf lijkt te verlopen. Men gaat op in de activiteit of de taak waar men mee bezig is en men vergeet de omstandigheden en het voorbijgaan van de tijd. Het is een toestand van groot welzijn die als uiterst aangenaam en intens wordt ervaren. Deze toestand wordt vaak door kunstenaars beschreven, maar is in feite voor iedereen bereikbaar. Een inzicht in de aard en de dynamiek van flow maakt het mogelijk meer momenten van flow in het leven te laten ontstaan.


Empowerment is het bekrachtigen van het eigen bestaan. Het is innerlijk leiderschap om de kracht te mobiliseren die er in feite altijd al geweest is, met het doel het eigen leven de gewenste vorm te geven. Wijze mensen begrijpen dat gedachten het leven bepalen. Succes hangt niet af van de grootte van je hersenen maar van de grootte van je denken. Wat een mens kan hangt vooral af van wat hij gelooft dat hij kan. Daarbij is het denken over de toekomst belangrijker dan het denken over het verleden. Wie een duidelijk doel voor ogen heeft, vindt immers haast altijd wel een manier om dat te bereiken. Als je gelooft dat iets mogelijk is, zullen je hersenen je helpen een manier te vinden om dit te verwezenlijken. Als je gelooft dat iets onmogelijk is, zullen je hersenen je helpen excuses te verzinnen ...

Terug naar het agenda