Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

Posttraumatische levenskunst


Traumatische gebeurtenissen zijn ongevraagde, ingrijpende levensgebeurtenissen die niet alleen een grote emotionele impact kunnen hebben maar die ook langdurige of zelfs blijvende wonden, kwetsuren en littekens zouden kunnen veroorzaken. Zij veroorzaken een aanzienlijk lijden en kunnen ons elke houvast doen verliezen, zij kunnen ons doen twijfelen aan de zin van het leven zelf en zij kunnen aanleiding zijn tot depressie, verslaving of zelfs suïcide.


Vooral kinderen lijken gevoelig en kwetsbaar te zijn maar in zekere zin krijgt zo goed als iedereen vroeger of later in het leven te maken met ongevraagde, onaangekondigde en ongewenste gebeurtenissen die min of meer moeilijk te verwerken kunnen zijn. Zij lijken bij het leven zelf te behoren en soms lijkt het leven wel Fifty Shades of Trauma. Sommige mensen lijken daar makkelijker mee om te kunnen gaan dan andere en vaak wordt dat toegeschreven aan eigenschappen als zelfvertrouwen of veerkracht. De vraag rijst of dit vaste eigenschappen van de betrokkene zijn, dan wel of ze ontwikkeld kunnen worden.