Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

Over liefde en relaties: van Eros naar Filia…


Liefde en relaties zijn bij uitstek het terrein waarop de mens zijn wijsheid en zijn levenskunst (of het gebrek eraan) tot uiting brengt. Het is het meest boeiende en het meest intieme toneel waarop het leven wordt geleefd en waarop de ervaringen van gelukkig of ongelukkig zijn concrete vormen aannemen. In de liefde krijgt het leven een zin en mensen zonder een liefdevolle relatie ervaren het leven vaak als leeg en zinloos.


Niet zelden wordt beweerd dat de moderne mens niet meer in staat is tot samenleven en relatievorming. Er wordt op gewezen dat 1 op 2 huwelijken thans tot een scheiding leidt, die dan als een mislukking wordt gezien (“op de klippen lopen”) die oorzaak is van aanzienlijk lijden. Maar ook in relaties die niet tot een scheiding leiden, heerst veel onwelzijn en lijden, vaak als gevolg van de vele mythen en hardnekkige fabeltjes in verband met liefde en relaties. Niet zelden ontbreekt het aan de nodige inzichten, creativiteit en communicatievaardigheden.


Vanuit een jarenlange praktijk met het begeleiden van individuen en paren behandelt Dr. Bakx deze thema’s in het kader van de evolutie naar een grotere vrijheid en een nieuw humanisme: van Eros naar Filia, van een amor concupiscentiae naar een amor benevolentiae, van een liefde die neemt en begeert naar een liefde die geeft, van een liefde die ons overvalt naar een liefde die men maakt…

Terug naar het agenda

Drie lezingen naar aanleiding
van Valentijn


 Zondag 14/02/2016 -  15.00

Valentijnslezing  met concert

gevolgd door kaas & wijn : € 55

Volledige reeks : zondag 14/2
met kaas & wijn, + zondagmiddagen
21/2 en 28/2/2016, 15.00 u : € 80


Kasteelklooster Sint-Jansberg
Sintjansbergstraat 9
3545 Zelem (Diest)  


Info:  0479/867156  www.academievoorlevenskunst.be

www.sintjansberg.be