Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Academie
voor Levenskunst
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks

Over vredeseducatie…


Uit de folder van de Opleiding Vredeseducatie:


“In iedere samenleving is het bewaren en versterken van een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een buitengewoon belangrijk goed. Vrede is een actief proces en wordt door de afwezigheid van geweld een noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde om de aandacht voor menswaardigheid gaande te houden en uit te diepen.

Gelet op het broze karakter van dit hoge goed, wil de Opleiding Vredeseducatie een breed dienstverleningscentrum zijn dat actief is op het vlak van sensibilisering en van vorming inzake het bewaren en versterken van vrede en het geweldloos hanteren van conflicten.”


“De opleiding is gericht naar alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. Verder richten we ons ook naar professionelen uit de sociale sector en het onderwijs, naar studenten aan universiteiten en hogescholen en naar beleidsverantwoordelijken.”


Meer informatie:

Roger Boonen, Hogebaan 29, 2960 Brecht - rogerboonen@hotmail.com


Terug naar het agenda